PAD DETAILING GB

75.000 ₫

Bọt biển GB

 Pad Detailing GB chuyên dùng để vệ sinh kính và vệ sinh nội thất da cho ô tô.

 Một lóc gồm 3 miếng.