SÚNG TONARDO GB

750.000 ₫

Súng Dọn Nội Thất Lõi Thép Không Bình GB

  Súng lốc xoáy dọn nội thất không bình GB dùng để giặc thảm khô...

Súng có lõi bằng thép