SÚNG TONARDO GB

700.000 ₫

Súng Tonardo lõi thép GB - Thể tích: 1 lít

  Súng lốc xoáy dọn nội thất GB.

 

Súng có lõi bằng thép