KHĂN MICRO 800GSM

60.000 ₫

Kích thước: 40x40 cm

✔ Khăn MICROFIBER chuyên lau xi bát - wax - ceramic.

✔ Kích thước: 40x40 cm.