KHĂN MICRO 600GSM

40.000 ₫

Kích thước: 40x40 cm.

  KHĂN MICROFIBER  chuyên rửa xe, lau wax.

  Kích thước: 40x40 cm