GHẾ DETAILING

750.000 ₫

Ghế ngồi GB

Ghế Detailing hỗ trợ cho các ae Detailler trong các công đoạn chăm sóc xe.