GB PAINT CLEANER

180.000 ₫

Vệ sinh bề mặt sơn - Thể tích : 500 ml

  Những trung tâm nào đang dùng Ahcoholic ( Cồn ), ethanol (cồn thực phẩm ), metanol, IPA ... để vệ sinh bề mặt sơn trước khi phủ ceramic thì hãy dừng ngay việc làm đấy. 

  Cồn có nồng độ rất cao cho dù bạn đã pha loãng, nó có thể pha xăng hoặc pha sơn. Nếu các bạn dùng cồn để vệ sinh chất tạo bóng trong xi ( sealant, wax, canaubar, silicone ...) thì bên cạnh đó chúng có gây tác dụng phụ là làm mềm và dẻo lớp clearcoat (2k , sơn bóng ).

  Sản phẩm GB Paint Cleaner với new formula 2018 có khả năng hở mạch lỗ chân của lớp clearcoat (2k) khiến hạt nguyên tử nano ceramic dễ dàng tác dụng và liên kết tạo nên 1 lớp coating bảo vệ bề mặt sơn và phát huy hết những tính năng vượt trội của lớp phủ GB Ceramic 9H+Dễ dàng theo sát và kiểm tra chất lượng bề mặt sau khi đánh bóng.