CHÂN ĐÈN

900.000 ₫

- Màu đen

Chân đèn được thiết kế hiện đại, cứng cáp...