MINI POLISHER KIT

1.800.000 ₫

Dụng cụ hỗ trợ

Chuyên gia làm bóng khe kẻ 1 cách thuần thích nhất .
Ren 14 vô cùng tiện lợi cho việtc tháo ráp.