MINI POLISHER KIT

Liên hệ

Dụng cụ hỗ trợ

Chuyên gia làm bóng khe kẻ 1 cách thuần thích nhất .

Ren 14 vô cùng tiện lợi cho việc tháo ráp.

Sử dụng với máy Đồng Tâm.