ĐẾ 5 inch

200.000 ₫

Đế 5 inch màu vàng

? Đế 5 inch có 2 loại ren M14 và M16

? Mã sp: 14350-22 loại M14

                14350-32 loại M16